SNSLP: Správa z monitoringu nenávistných prejavov a trestných činov extrémizmu za rok 2022

Obrázok: Správa z monitoringu nenávistných prejavov a trestných činov extrémizmu za rok 2022

Zaujíma vás, ako zákonodarca, štátne orgány, súdy a médiá vo svojej činnosti adresujú nenávistné prejavy a trestné činy extrémizmu? O čom médiá informovali počas roka 2022, aké sú štatistické ukazovatele o prevalencii týchto trestných činov v komunikácii a aké reakcie boli na teroristický útok v Bratislave na úrovni politík a stratégií? Odpovede na tieto otázky a viac informácií sa dozviete tu: Správa z monitoringu nenávistných prejavov a trestných činov extrémizmu za rok 2022 z dielne Slovenského národného strediska pre ľudské práva. 

Dokument je dostupný na: https://www.snslp.sk/aktuality/ako-zakonodarca-statne-organy-sudy-a-media-vo-svojej-cinnosti-adresuju-nenavistne-prejavy-a-trestne-ciny-extremizmu/

Aktivity partnerov

Zastavme nenávisť

Aj sloboda slova
má svoje hranice

Nenávistné komentáre, vyhrážky ako aj podnecovanie násilia v online prostredí v posledných rokoch začali výrazne naberať na obrátkach. Preto sme sa my, predstavitelia neziskových organizácií a firiem, ktorým záleží na tom, aby sme žili v slušnej a tolerantnej spoločnosti, rozhodli založiť iniciatívu Zastavme NENÁVISŤ.

Ako sa môžem brániť
Sipka: Zastavme nenávisť

Chcete nás podporiť?

Ak máte záujem podporiť naše aktivity aj cez
dobrovoľnícku činnosť, ozvite sa nám na
podpora@zastavmenenavist.sk