Zastavme nenávisť

O nás

Nenávistné komentáre, vyhrážky, ako aj podnecovanie násilia v online prostredí v posledných rokoch začali výrazne naberať na obrátkach. Aj napriek tomu, že mnohé z takýchto prejavov sú nelegálne a právne postihnuteľné, prípadne porušujú pravidlá platforiem, na ktorých sú zdieľané, ostávajú vzhľadom na ich množstvo a formu v online priestore.

Dlhodobý vplyv týchto prejavov sa odzrkadľuje na kvalite demokracie. Nenávisť radikalizuje, poškodzuje jednotlivcov, skupiny a v konečnom dôsledku aj celú spoločnosť. Strach, neistá podpora verejnosti a nedostatok finančných prostriedkov zároveň demotivujú obete nenávistných prejavov brániť sa. To postupne posúva hranice toho, aké prejavy sú vo verejnom priestore akceptovateľné.

Aktivity partnerov

Naše ciele

Zvýšiť povedomie o tom, že aj sloboda slova má svoje hranice.

Dekor: Zastavme nenávisť

Zastaviť šírenie nenávistných prejavov a podnecovania k násiliu cez právne kroky.

Dekor: Zastavme nenávisť

Poskytnúť právnu, mediálnu a spoločenskú pomoc a podporu obetiam nenávistných prejavov.

Garanti iniciatívy

Zastavme nenávisť

Aj sloboda slova
má svoje hranice

Nenávistné komentáre, vyhrážky ako aj podnecovanie násilia v online prostredí v posledných rokoch začali výrazne naberať na obrátkach. Preto sme sa my, predstavitelia neziskových organizácií a firiem, ktorým záleží na tom, aby sme žili v slušnej a tolerantnej spoločnosti, rozhodli založiť iniciatívu Zastavme NENÁVISŤ.

Ako sa môžem brániť
Sipka: Zastavme nenávisť

Chcete nás podporiť?

Ak máte záujem podporiť naše aktivity aj cez
dobrovoľnícku činnosť, ozvite sa nám na
podpora@zastavmenenavist.sk