Portrét garanta: JUDr. Ivana Zmeková, PhD.

JUDr. Ivana Zmeková, PhD.

Garant iniciatívy Zastavme nenávisť

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Doktorandské štúdium absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako advokátka so zameraním na oblasť občianskeho, ústavného a obchodného práva. Je autorkou viacerých odborných článkov a monografií. Pravidelne sa aktívne zúčastňuje domácich aj zahraničných vedeckých konferencií. V rámci svojej advokátskej praxe sa venuje aj problematike ochrany osobnostných práv a ochrany slobody prejavu. Viaceré z týchto prípadoch sú aj v pozornosti médií.

Garanti iniciatívy

 • Portrét garanta: Mgr. Eva Kováčechová

  Mgr. Eva Kováčechová

 • Portrét garanta: JUDr. Tomáš Langer

  JUDr. Tomáš Langer

 • Portrét garanta: JUDr. Ján Lazur, LL. M.

  JUDr. Ján Lazur, LL. M.

 • Portrét garanta: JUDr. Zoltán Nagy

  JUDr. Zoltán Nagy

Zastavme nenávisť

Aj sloboda slova
má svoje hranice

Nenávistné komentáre, vyhrážky ako aj podnecovanie násilia v online prostredí v posledných rokoch začali výrazne naberať na obrátkach. Preto sme sa my, predstavitelia neziskových organizácií a firiem, ktorým záleží na tom, aby sme žili v slušnej a tolerantnej spoločnosti, rozhodli založiť iniciatívu Zastavme NENÁVISŤ.

Ako sa môžem brániť
Sipka: Zastavme nenávisť

Chcete nás podporiť?

Ak máte záujem podporiť naše aktivity aj cez
dobrovoľnícku činnosť, ozvite sa nám na
podpora@zastavmenenavist.sk