Portrét garanta: JUDr. Tomáš Langer

JUDr. Tomáš Langer

Garant iniciatívy Zastavme nenávisť

Tomáš Langer je advokát z advokátskej kancelárie MCL. Advokátsku prax vykonáva od roku 2009 a špecializuje na súdne spory, duševné vlastníctvo, médiá, reklamu, nehnuteľnosti a obchodné spoločnosti.

Má skúsenosti so zastupovaním významných mediálnych klientov (vrátane najväčšieho slovenského televízneho vysielateľa a vydavateľa) v desiatkach súdnych sporov týkajúcich sa ochrany osobnosti a ochrany dobrej povesti právnických osôb na všetkých stupňoch súdov v Slovenskej republike, ako aj pred Európskym súdom pre ľudské práva.

Špecializuje sa aj na obranu klientov pred reputačnými útokmi v online médiách a na sociálnych sieťach. Zastupoval verejne známe osobnosti vo viacerých sporoch o ochranu osobnosti na strane žalobcu v súvislosti s príspevkami na sociálnych sieťach. Tiež ich zastupoval v trestnom konaní v postavení poškodených.

Venuje sa aj publikačnej a prednáškovej činnosti, najmä v súvislosti s témou ochrany osobnosti a slobody prejavu.

Garanti iniciatívy

 • Portrét garanta: Mgr. Eva Kováčechová

  Mgr. Eva Kováčechová

 • Portrét garanta: JUDr. Ján Lazur, LL. M.

  JUDr. Ján Lazur, LL. M.

 • Portrét garanta: JUDr. Zoltán Nagy

  JUDr. Zoltán Nagy

 • Portrét garanta: JUDr. Ivana Zmeková, PhD.

  JUDr. Ivana Zmeková, PhD.

Zastavme nenávisť

Aj sloboda slova
má svoje hranice

Nenávistné komentáre, vyhrážky ako aj podnecovanie násilia v online prostredí v posledných rokoch začali výrazne naberať na obrátkach. Preto sme sa my, predstavitelia neziskových organizácií a firiem, ktorým záleží na tom, aby sme žili v slušnej a tolerantnej spoločnosti, rozhodli založiť iniciatívu Zastavme NENÁVISŤ.

Ako sa môžem brániť
Sipka: Zastavme nenávisť

Chcete nás podporiť?

Ak máte záujem podporiť naše aktivity aj cez
dobrovoľnícku činnosť, ozvite sa nám na
podpora@zastavmenenavist.sk