SNSLP: Zobrazovanie nenávistných ideológií v médiách: Mediálny monitoring za rok 2022

Obrázok: Zobrazovanie nenávistných ideológií v médiách: Mediálny monitoring za rok 2022

Ako často využívajú slovenské média prívlastok extrémistický a ako často vysvetľujú jeho význam? Toto a mnoho ďalšieho sa dozviete v novej správe Slovenského národného stredisko pre ľudské práva Zobrazovanie nenávistných ideológií v médiách:

Mediálny monitoring za rok 2022. SNSĽP zverejnilo výsledky monitoringu médií so zameraním na zobrazovanie nenávistných ideológií. Jej cieľom bolo predovšetkým poskytnúť analýzu spôsobu, akým sa v mediálnom diskurze vytvára obraz o nenávistných ideológiách.

 

Dokument je dostupný na: https://www.snslp.sk/wp-content/uploads/monitoring-ideologii.pdf

 

Aktivity partnerov

Zastavme nenávisť

Aj sloboda slova
má svoje hranice

Nenávistné komentáre, vyhrážky ako aj podnecovanie násilia v online prostredí v posledných rokoch začali výrazne naberať na obrátkach. Preto sme sa my, predstavitelia neziskových organizácií a firiem, ktorým záleží na tom, aby sme žili v slušnej a tolerantnej spoločnosti, rozhodli založiť iniciatívu Zastavme NENÁVISŤ.

Ako sa môžem brániť
Sipka: Zastavme nenávisť

Chcete nás podporiť?

Ak máte záujem podporiť naše aktivity aj cez
dobrovoľnícku činnosť, ozvite sa nám na
podpora@zastavmenenavist.sk