VIA IURIS: Ako sa brániť pred prejavmi nenávisti?

Obrázok: Ako sa brániť pred prejavmi nenávisti?

Organizácia VIA IURIS vytvorila v rámci svojho programu Občiansky kompas manuál s názvom Ako sa brániť pred prejavmi nenávisti a zneužívaním slobody slova na internete?

V posledných rokoch pozorujeme významný nárast šírenia nenávistných myšlienok a extrémistických názorov, ktoré sa v dôsledku technologického pokroku najviditeľnejšie šíria v prostredí internetu. V tomto priestore ľudia často nadobúdajú pocit falošnej anonymity, v dôsledku ktorého cítia potrebu neobmedzene prezentovať svoje názory a postoje. Títo ľudia si však neuvedomujú, že každým príspevkom v online prostredí za sebou zanechávajú nezmazateľnú digitálnu stopu a takéto konanie nemusí ostať bez následkov. Internet a sociálne siete sú nepochybne revolučnými prostriedkami komunikácie, ktoré prinášajú veľa pozitívnych aspektov do nášho každodenného života. Na druhej strane sa však stali aj účinným prostriedkom na šírenie masovej nenávisti, nedemokratických ideológii, klamlivých a manipulantových informácii, či extrémistickej propagandy. Cieľom tohto manuálu je čo najzreteľnejšie definovať hranicu medzi slobodou prejavu na jednej strane a neprípustným šírením nenávistných názorov v prostredí internetu na druhej strane. Zároveň vám poskytne odpovede na otázku, akým spôsobom sa môžete proti nenávistným prejavom na internete účinne brániť.

Dokument podrobne vysvetľuje, čo sú nenávistné prejavy, ako podporujú radikalizáciu či špirálu nenávisti. Okrem toho obsahuje aj spôsoby a paragrafy, ktoré slúžia na obranu voči takýmto prejavom a tiež to, ako k nim pristupujú sociálne médiá ako Facebook či Instagram. Väčšina informačných textov na tejto stránke je práve z tohto manuálu. Na záver ponúka zaujímavé prípady z Európskeho súdu pre ľudské práva, od susedov Čechov, či odpovede na najčastejšie otázky. 

Vedeli ste napríklad, že za reguláciu nenávistných prejavov na sociálnych sieťach a internetových stránkach je zodpovedný prevádzkovateľ?

Odkaz na stránku Via Iuris: https://viaiuris.sk/obciansky-kompas/

Aktivity partnerov

Zastavme nenávisť

Aj sloboda slova
má svoje hranice

Nenávistné komentáre, vyhrážky ako aj podnecovanie násilia v online prostredí v posledných rokoch začali výrazne naberať na obrátkach. Preto sme sa my, predstavitelia neziskových organizácií a firiem, ktorým záleží na tom, aby sme žili v slušnej a tolerantnej spoločnosti, rozhodli založiť iniciatívu Zastavme NENÁVISŤ.

Ako sa môžem brániť
Sipka: Zastavme nenávisť

Chcete nás podporiť?

Ak máte záujem podporiť naše aktivity aj cez
dobrovoľnícku činnosť, ozvite sa nám na
podpora@zastavmenenavist.sk