Fórum pre ľudské práva: Dobrovoľníci ROMAntici

Obrázok: Dobrovoľníci ROMAntici

Fórum pre ľudské práva implementuje európsky projekt s názvom “Boj proti diskriminácii Rómov in internete aj mimo neho v Európe (COORDE)”, z ktorého vznikla iniciatíva dobrovoľníkov - ROMAntici. Projekt prepája dobrovoľníkov s právnikmi, ktorí spoločne právnymi krokmi bojujú proti diskriminácii Rómov s cieľom zvýšiť ich angažovanosť a posilniť dôveru rómskej komunity. ROMAntikov môžete nájsť na FB stránke

Projekt podporila Európska komisia v rámci programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV-2021-EQUAL).

Viac o projekte: https://forumhr.eu/cs/boj-proti-nenavistnym-prejavom-sr/ 

Aktivity partnerov

Zastavme nenávisť

Aj sloboda slova
má svoje hranice

Nenávistné komentáre, vyhrážky ako aj podnecovanie násilia v online prostredí v posledných rokoch začali výrazne naberať na obrátkach. Preto sme sa my, predstavitelia neziskových organizácií a firiem, ktorým záleží na tom, aby sme žili v slušnej a tolerantnej spoločnosti, rozhodli založiť iniciatívu Zastavme NENÁVISŤ.

Ako sa môžem brániť
Sipka: Zastavme nenávisť

Chcete nás podporiť?

Ak máte záujem podporiť naše aktivity aj cez
dobrovoľnícku činnosť, ozvite sa nám na
podpora@zastavmenenavist.sk